divendres, 11 de novembre de 2011

Animals


Javier Solchaga és un il.lustrador i creador d'aquests i molts més animals fets amb productes reciclats.

Javier Solchaga es un ilustrador y creador de estos y muchos más animales hechos con productos reciclados.

Javier Solchaga is an illustrator and creator of these and more animals made from recycled products.


Javier Solchaga